Загрузка Мероприятия

« Все Мероприятия

  • Это мероприятие прошло.

Украинско-французский научно-практический семинар по Допплер-эхокардиографии

02.06.2018

ДУ «Інститут серця МОЗ України»
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Посольство Франції в Україні
Європейський Шпиталь ім. Жоржа Помпіду (Париж)

Кількісна оцінка порожнин серця:
практичне застосування офіційних рекомендацій Американського Товариства з ехокардіографії (ASE) та Європейської Асоціації з серцевосудинної візуалізації (EACVI)

Українсько-французький науково-практичний семінар з Допплер-ехокардіографії

Доповідач:
доктор Микола Мирошник, кмн, кардіолог, Європейський Шпиталь ім. Жоржа Помпіду (Париж)
Київ, субота 2 червня 2018 року
Інститут серця (вулиця Братиславська, 5А, Київ)

Додаткова інформація та попередня реєстрація – за електронною адресою echo3p4c@gmail.com

Контактні телефони:
291-61-01 (Б.М. Тодуров)
291-61-30 (О.Й. Жарінов)

Контактний e-mail:
echo3p4c@gmail.com (M. Мирошник)

Інформація на сайті:
www.ukrcardio.org

www.heart.kiev.ua

 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
9.00 — 9.45 Реєстрація учасників
9.45 — 10.00 Відкриття семінару: Б.М. Тодуров, О.Й. Жарінов

Перше засідання
Дослідження лівого шлуночка
10.00 — 11.45 Теоретична частина
11.45 – 12.00 Перерва
12.00 — 13.00 Практичні презентації (обстеження пацієнтів)
13.00 — 13.45 Перерва

Друге засідання
Оцінка лівого передсердя, правих порожнин, аорти та нижньої
порожнистої вени
13.45 — 15.00 Теоретична частина
15.00 — 15.15 Перерва
15.15 — 16.15 Практичні презентації (обстеження пацієнтів)
16.15 — 16.30 Питання і відповіді, підведення підсумків семінару

Семінар присвячений детальному аналізу зазначених міжнародних рекомендацій та
навчанню їх практичної реалізації.

ЗМІСТ РЕКОМЕНДАЦІЙ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ЛІВИЙШЛУНОЧОК
Виміри лівого шлуночка

— Лінійні виміри
 В якому режимі: М чи 2D?
 За якою методикою?
— Об’ємні виміри
 В якому режимі: М, 2D чи 3D?
 Із застосуванням яких формул?
 За якою методикою?
— Нормальні величини
— Рекомендації
2. Глобальна систолічна функція лівого шлуночка
—  Фракція скорочення
—  Фракція викиду
— Глобальний систолічний стрейн
— Альтернативні параметри
 Систолічна швидкість руху мітрального кільця
 Систолічне зміщення мітрального кільця
—  Методика практичної реалізації
— Нормальні величини
— Рекомендації
3. Регіональна систолічна функція лівого шлуночка
— Сегментація лівого шлуночка
— Візуальна оцінка
 Якісна
 Напівкількісна: індекс регіональної скоротливості
—  Регіональний рух стінок при інфаркті та ішемії
—  Регіональні порушення при відсутності коронарної патології
— Кількісна оцінка регіонального руху стінок із застосуванням Допплера та
відстеження акустичних маркерів
—  Рекомендації
4. Маса лівого шлуночка
—  Загальні принципи
— В якому режимі: М, 2D чи 3D?
— За якими формулами?
— За якою методикою?
— Нормальні величини
— Поняття відносної товщини стінок
— Рекомендації
5. ПРАВИЙШЛУНОЧОК
Загальні рекомендації стосовно квантифікації правого шлуночка
6. Основні акустичні вікна та специфічні ехографічні перерізи
7. Виміри правого шлуночка
— Лінійні виміри
 Порожнини
 Стінок
— Об’ємні виміри
— Методика реалізації
— Нормальні величини
— Рекомендації
8. Систолічна функція правого шлуночка
— Індекс продуктивності міокарда
— Систолічне зміщення трикуспідального кільця
— Фракція скорочення площі
— Систолічна швидкість руху трикуспідального кільця
— Стрейн та стрейн рейт
— Фракція викиду правого шлуночка
— Методика реалізації
— Нормальні величини
— Рекомендації
9. ЛІВЕ ПЕРЕДСЕРДЯ
Загальні рекомендації стосовно квантифікації лівого передсердя
— Ехографічні перерізи
— Геометрічні концепції та метематичні формули
— Лінійні та площинні виміри
— Об’ємні виміри
— Методика реалізації
— Нормальні величини
— Рекомендації
10. ПРАВЕ ПЕРЕДСЕРДЯ
Загальні рекомендації стосовно квантифікації правого передсердя
— Ехографічні перерізи
— Геометрічні концепції та метематичні формули
— Лінійні та площинні виміри
— Об’ємні виміри
— Методика реалізації
— Нормальні величини
— Рекомендації
11. КІЛЬЦЕ ТА КОРІНЬ АОРТИ
o Методика квантифікації
o Нормальні величини
o Рекомендації
12. НИЖНЯ ПОРОЖНИСТА ВЕНА
— Методика квантифікації
— Нормальні величини
— Рекомендації

Подробности

Дата:
02.06.2018
Событие рубрика:

Организаторы

Інститут серця МОЗ України
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

Место проведения

Институт сердца МЗ Украины
ул. Братиславская, 5а
Киев,
+ Карта Google


Иконка правого меню