Загрузка Мероприятия

« Все Мероприятия

  • Это мероприятие прошло.

Украинско-французский семинар по Доплерэхокардиографии

01.06.2019

ДУ «Інститут серця МОЗ України»
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Посольство Франції в Україні
Європейський Шпиталь ім. Жоржа Помпіду (Париж)

Доповідач:
доктор Микола Мирошник, кмн, кардіолог, Європейський Шпиталь ім. Жоржа Помпіду (Париж)

Додаткова інформація та реєстрація (обов’язкова, кількість учасників обмежена) –
за електронною адресою olgaechoparis@gmail.com та за телефоном 097 250 70 85

Контактні телефони:
291-61-01 (Б.М. Тодуров)
291-61-30 (О.Й. Жарінов)

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

9.00 — 9.45 Реєстрація учасників
9.45 — 10.00 Відкриття семінару: Б.М. Тодуров, О.Й. Жарінов
Перше засідання
Функціональна топографічна анатомія серця: концептуальна
презентація для лікаря ультразвукової діагностики
Пацієнт – сканер – оператор
Датчик – переріз – зображення
Доступ – режим візуалізації
Переміщення датчика
Систематизоване сканування « TRIPLAN »
10.00 — 11.45 Теоретична частина

11.45 – 12.00 Перерва

12.00 — 13.00 Практичні презентації (обстеження пацієнтів)

13.00 — 13.45 Перерва

Друге засідання
Оригінальна стандартизована методика Допплер-ехокардіографії
«ECHO 3P+4С»
Особливості обстеження у кожному трансторакальному доступі
Ехотомографічна ідентифікація анатомічних структур
Сегментарний аналіз стінок шлуночків
Оптимальний та альтернативні алгоритми проведення дослідження
Додаткові можливості, що їх відкриває систематизоване сканування

13.45 — 15.00 Теоретична частина

15.00 — 15.15 Перерва

15.15 — 16.15 Практичні презентації (обстеження пацієнтів)
16.15 — 16.30 Запитання і відповіді, підведення підсумків семінару

НАУКОВА ПРОГРАМА
1. Функціональна топографічна анатомія серця: концептуальна презентація для лікаря
ультразвукової діагностики
o Основні анатомічні елементи
o Їх просторове розташування
o Зміни, що відбуваються протягом серцевого циклу

2. Пацієнт – сканер – оператор
o Конфігурація робочого місця
o Оптимальні кушетка та табурет
o Взаєморозташування пацієнта, оператора, сканера
o Реєстрація ЕКГ
o Особливості черезстравохідної, контрастної та стрес-ехокардіографії

3. Датчик – переріз – зображення
o Датчик та ультразвуковий переріз
o Орієнтування ультразвукового перерізу відносно серця
 Положення серця в грудній клітці
 Ультразвукові доступи
o Вигляд зображення на екрані ультразвукового сканера
 Взаємовідношення між позначками напрямку на датчику та на екрані
 Конвенційні принципи залежно від ультразвукового доступу

4. Доступ – режим візуалізації
o Залежність режиму візуалізації від доступу
o Адаптація та оптимізація зображення в:
 двовимірному режимі
 М-режимі
 Допплер-режимі (кольоровому, спектральному імпульсно- та безперервнохвильовому , тканинному Допплері)
o Нсамперед — аналіз акустичного вікна
o Реальне життя: що можливе, а що ні?
o Альтернативні рішення

5. Як тримати датчик та як ним маніпулювати?
o Загальні принципи
o Залежно від доступу

6. Переміщення датчика
o Типи переміщення:
 паралельне у напрямку площини перерізу
 паралельне перпендикулярно площині перерізу
 нахил у напрямку площини перерізу
 нахил перпендикулярно до площини перерізу
 обертання навколо вісі датчика
o Приклади їх специфічного застосування
o Еволюція зображення на екрані залежно від типу переміщення датчика

7. Систематизоване сканування « TRIPLAN », що базується на анатомічних орієнтирах
o Концепція трьох ортогональних перерізів
o Від ідеальних умов (тривимірна ехокардіографія) до рутинної двовимірної
Допплер-ехокардіографії

8. Оригінальна стандартизована методика Допплер-ехокардіографії «ECHO 3P+4С»
o Загальна презентація
o Як знайти в серці анатомічні орієнтири, що потрібні для точної побудови кожного
перерізу?
o Які структури перетинає кожен переріз?
o Характерний вигляд у двовимірному зображенні
o Які зміни спостерігаємо протягом серцевого циклу?
o Напрямки у просторі та їх застосування для опису патології

9. Для кожного основного трансторакального доступу (апікального, парастернального,
субкостального):
o Можливі перерізи
 Як точно та швидко реалізувати кожен з них?
 Яких помилок та як уникнути?
 Критерії стандартизованих перерізів
 Застосування М-режиму, кольорового, спектрального та тканинного
Допплера
 Виміри та підрахунки
 Як аналізувати зображення?
• статичне чи динамічне?
• у реальному часі чи в кінопетлі?
• з чого починати і чим завершувати?
 Нормальна картина
 Основні патологічні ситуації
o Як перейти від одного перерізу до іншого?
o Який доступ використовувати відповідно до конкретної потреби?
o Специфічні прийоми оптимізації зображення залежно від досліджуваних структур
та від якості візуалізації

10. Правий парастернальний, правий надключичний та супрастернальний доступи

11. Ехотомографічна ідентифікація анатомічних структур
o Порожнин (шлуночків і передсердь)
o Судин (аорти, легеневої артерії, порожнистих та легеневих вен, коронарного
синуса, коронарних артерій)
o Внутрішньопорожнинних елементів (клапанного апарату, Євстахієвого клапана
тощо)

12. Сегментарний аналіз стінок шлуночків
o Лівого:
 Стінки:
• передня та нижня
• бокова та перетинка
• передня та нижня
 Рівні: базальний, медіальний та апікальний
 Міжнародна конвенційна сегментація (16 та 17 сегментів)
o Правого
 Стінки:
• інфундибулярна
• передня
• бокова
• нижня
o Як все це зрозуміти та запам’ятати?
o Як розмежувати стінки та сегменти?
o Як їх дослідити за методикою «ECHO 3P+4С»?

13. Оптимальний та альтернативні алгоритми проведення дослідження

14. Додаткові можливості, що їх відкриває систематизоване сканування

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ

Моделювання структур серця з пластиліну

Віртуальне дослідження серця тривимірною ехокардіографією

Відтворення Допплер-ехокардіографічного дослідження на Ехокардіосимуляторі

Аналіз зареєстрованих клінічних випадків

Семінар 1.06.2019

Подробности

Дата:
01.06.2019
Событие рубрика:

Организаторы

ГУ «Институт сердца МЗ Украины»
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
Посольство Франции в Украине

Место проведения

Институт сердца МЗ Украины
ул. Братиславская, 5а
Киев,
+ Карта Google


Иконка правого меню