Відділ клінічної мікробіології та антимікробної терапії

Відділ клінічної мікробіології та антимікробної терапії є структурним підрозділом клініко-діагностичної лабораторії.

Відділ проводить дослідження за напрямами:

На сучасному рівні виконується широкий перелік мікробіологічних досліджень, необхідних для забезпечення санітарного благополуччя в Київському Міському Центрі Серця, а також для діагностики та лікування бактеріальних та вірусних інфекцій. Дослідження проводяться відповідно до міжнародних стандартів на сучасному автоматизованому мікробіологічному обладнанні (мікробіологічний аналізатор «AUTOSCAN-4», інкубатори гемокультур «Bactec» та імуно-ферментна система «Sunrise»), що дозволяє прискорити отримання результатів аналізів до 24 – 48 годин.

Перелік дослідженнь:

Відділ клінічної мікробіології ,відповідає вимогам Державних будівельних норм України “Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. ДБН 9.9.5-080-02”, має дозвіл на виконання робіт з мікроорганізмами III – IV груп патогенності та атесто-ваний у встановленому порядку.
Важливою складовою роботи лабораторії в системі інфекційного контролю є визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків та моніторинг загальних тенденцій антибіотикорезистентності в стаціонарі, що дозволяє відстежувати формування госпітальних штамів.

В лабораторії використовуються високоякісні витратні матеріали, регулярно проводиться внутрішній контроль якості із застосуванням міжнародних штамів мікроорганізмів АТСС.
Right Menu Icon